Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego
Grupa wyczynowa Grupa powszechna
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009

inne wyniki 2009