Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego
2017-08-11UWAGA - KS 'SZAROTKA' informuje, ze zawody "Malopolskie Mistrzostwa Weteranów" cz. 1 w Krempachach zaplanowane na dzien 12.08 nie odbeda sie z przyczyn technicznych. O nowym terminie zawodow poinformujemy wkrotce.
2017-07-24Z przyczyn technicznych, niezaleznych od MZSS, egzamin na patent, ktory mial odbyc sie w dniu 7 wrzesnia br., zostaje przesuniety na inny termin. Nowy termin egzaminu zostanie podany niezwlocznie po otrzymaniu wiadomosci z PZSS.
Krzysztof Kowalski
sekretarz Komisji Egzaminacyjnej MZSS
2017-06-29

LIGA STRZELECKA MLODZIKOW

REGULAMIN , nagrody oraz wzory dokumentow

Wyniki - RUNDA 5

wykaz nagrod za miesiac CZERWIEC

2017-04-05
Informujemy, ze zgodnie z decyzja Prezesa PZSS nie beda wyznaczane terminy egzaminów na patent strzelecki w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 roku.

   z powazaniem, Radoslaw Olefir -  Sekretarz  Komisji Licencyjnej PZSS
patenty@pzss.org.pl   tel. 22 849-57-76; 22 849-84-67 wew. 105

2017-03-21Ranking Otwartej Zimowej Ligi Pneumatycznej LOK 16/17 po 5-ciu rundach
2017-03-20

Ranking Ligi Benchrest KVG 2017 po 4-ch rundach

2017-03-15Klasyfikacja Koncowa Otwartej Ligi Strzeleckiej KVG 2016/2017 po 5-ciu rundach
2016-10-25 Klasyfikacja Otwartej Ligi Strzeleckiej ZO LOK 2016 po 5-ciu rundach
2016-07-18Zgodnie z decyzja PZSS, kluby maja obowiazek zglaszania nowych czlonków klubu, w formie elektronicznej lub pisemnej, bezposrednio do PZSS na adres patenty@pzss.org.pl. W zgloszeniu maja byc podane: imie, nazwisko i PESEL. Karencja miedzy dniem zgloszenia do PZSS a przystapieniem czlonka klubu do egzaminu na patent wynosi minimum 3 miesiace.
2016-06-14AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI - Komunikat Klasyfikacyjny
2016-03-21Ranking Otwartej Zimowej Ligi Pneumatycznej LOK po 5-ciu rundach
2016-03-08Ranking końcowy Ligi Benchrest KVG 2016 po 4-ch rundach
2016-03-07

Składka Klubowa do MZSS na rok 2016 wynosi 550zł ; termin wpłaty - do 30.06.2016 .

Wpłaty na konto MZSS: 11 1500 1979 1219 7001 9844 0000 Bank Zachodni WBK S.A.

albo bezpośrednio przyjmuje Skarbnik MZSS - Krzysztof Suski tel.660440754

2016-02-10Klasyfikacja końcowa Otwartej Ligi Strzeleckiej KVG 2015/2016 po 5-ciu rundach
2015-12-29Wykaz klubów z aktualnie posiadanymi licencjami PZSS, które są wymagane przy organizowaniu zawodów umożliwiających przedłużenie indywidualnych licencji zawodniczych na kolejny rok.
2015-11-27UWAGA ! od dnia 24.11.2015 obowiazuje NOWY wzór wniosku o wydanie licencji zawodniczej - do pobrania ze strony PZSS w zakładce 'Komisja Licencyjno-Patentowa'.
2015-08-23Klasyfikacja końcowa Otwartej Ligi Strzeleckiej ZO LOK 2015 po 5-ch rundach
2015-05-21
Nowości w przepisach ISSF oraz ich interpretacje - do pobrania - "Kolegium Sędziów" w
zakładce "Informacje".
2015-04-17Komunikat WPA Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
2015-03-23Ranking Końcowy Otwartej Zimowej Ligi Pneumatycznej po 5-ch rundach.
2015-03-05KVG Liga Benchrest 50 - klasyfikacja łączna
2015-02-24Ranking Otwartej Ligi Strzeleckiej KVG 2014/2015 po 5-ciu rundach
2014-10-07Ranking Otwartej Ligi Strzeleckiej ZO LOK 2014 po 5-ch rundach
2014-03-05Zarząd Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje i przypomina wszystkim klubom, zrzeszonym w naszym związku, że mają obowiązek dostarczania komunikatów w wersji papierowej z zawodów umieszczonych w Kalendarzu Zawodów MZSS. Komunikaty powinny być podpisane przez Sędziego Głównego i Obserwatora, jeżeli Sędzia Główny nie pełni również tej funkcji. Komunikaty należy dostarczać bezpośrednio lub pocztą do Krzysztofa Kowalskiego na adres: 30-039 Kraków, ul. Pomorska 2 pok. 222.
2013-05-04

Zarząd Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje, że w związku z częstym, nieterminowym przesyłaniem komunikatów z przeprowadzonych zawodów, podjał uchwałę o opłatach dodatkowych dla klubow i sekcji zrzeszonych w MZSS, nieprzestrzegających poniższych ustaleń.
       Zobowiązuje się, Kluby i Sekcje strzelectwa sportowego zrzeszone w  Małopolskim Związku Strzelectwa Sportowego, do przesłania komunikatu z organizowanych zawodów najpoźniej 5/pięć/ dni po ich zakończeniu. Komunikat z zawodów w formie elektronicznej należy przesłać na adres: webmaster@mzss.krakow.pl. W przypadku niewywiązania się z powyższego klub/sekcja każdorazowo zostanie obciążona opłatą dodatkową 250,00 zł, płatną na rzecz MZSS w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania noty księgowej. Uchwała obowiązuje od dnia 1.06.2013 roku.

2011-02-22GALERIA ZDJĘĆ MZSS  Zdjęcia do dodania proszę wysyłać na adres szympol@poczta.fm
2010-03-25Zaległe wyniki zawodów organizowanych w 2009r.